Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | KontaktVseslovensko srečanje prostovoljcev - voditeljev skupin starih ljudi za samopomoč, izobraževalna-družabna-kulturna prireditev


Začetek dogodka:  15.10.2009
Konec dogodka:  15.10.2009
Predvideno število obiskovalcev:  400 - 500 oseb
Ocena finančnih potreb:  7.000,00 EUR
Minimalno za glavno sponzorstvo:  3.000,00 EUR
Minimalno za sosponzorstvo:  100,00 EUR
Spletna stran dogodka:  www.skupine.si

DRUG Z DRUGIM ...  Vsako življenjsko obdobje je lahko lepo, če si ga znamo osmisliti in ga živeti v polnosti. Prostovoljstvo v Zvezi društev odgovarja na nematerialne potrebe ljudi.

Srečanje bo namenjeno 804 prostovoljcem - voditeljem skupin starih ljudi za samopomoč, ki se bodo prvič po 22.letih delovanja skupin srečali skupaj iz cele Slovenije. 

Okvirni program, ki je še v pripravi:

 • uradni del, 
 • predstavitev rezultatov evalvacije o učinkih delovanja skupin starih ljudi za samopomoč.
 • gostje iz sveta glasbe, kulture in drugi.
 • pogostitev.

Častna pokroviteljica vseslovenskega srečanja je ga. Barbara Miklič Tűrk.

Srečanje je namenjeno povezovanju prostovoljcev in krepitvi organiziranega prostovoljstva v Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije. Časovno bo srečanje sovpadalo z 20. obletnico ustanovitve prve skupine v domačem okolju.


Predvideno število ponovitev dogodka:

Gre za enkraten dogodek.

Lokacija dogodka:

Šmartno pri Litiji (športna dvorana)

Možnosti oglaševanja in promocije sponzorja:

medijsko oglaševanje v reviji Prepletanja, objava sponzorjev na spletni strani Zveze društev, objava sponzorjev na sami prireditvi.Predstavitev organizatorja


Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, zveza društev


Pokaži vizitko

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije je humanitarna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

 

Poslanstvo Zveze društev je ustvarjanje pogojev in možnosti za kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveških odnosov in medgeneracijskega povezovanja ter priprava srednje generacije na lastno starost.

Zvezo društev sestavlja 18 medgeneracijskih društev in 30 drugih organizacij (socialnih ustanov in zavodov ter drugih društev).


Danes je v nacionalno mrežo skupin starih ljudi za samopomoč (v nadaljevanju skupine) vključenih 505 skupin, s pomočjo predanega in plemenitega prostovoljskega dela 804 prostovoljcev - voditeljev, kjer se medgeneracijsko povezuje preko 5000 oseb, starih nad 65 let.

 http://www.skupine.si/programi/skupine_za_samopomoc/


Program Skupine starih ljudi za samopomoč uspešno rešuje socialne stiske starih ljudi, ohranja njihovo psiho-fizično kondicijo, jih opolnomoča za aktivno vključevanje v družbeno dogajanje, prostovoljcem pa daje možnost priprave na lastno starost. Gre za inovativni program na področju socialnega varstva, ki pomembno prispeva k udejanjanju ciljev nacionalne strategije za razvoj družbe za vse starosti. Podporni programi, ki jih Zveza društev izvaja so:

 • program Usposabljanje in izobraževanje prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč,
 • Usposabljanje in izobraževanje organizatorjev lokalnih in regionalnih mrež,
 • Intervizija, Supervizija,
 • Medgeneracijski tabori,
 • revija Prepletanja.

Cilji Zveze:

 • zadovoljevanje nematerialnih potreb starih ljudi,
 • ohranjanje in večanje socialne vključenosti starih ljudi,
 • preprečevanje poslabšanja in izboljšanje socialnega položaja starih ljudi,
 • ohranjanje socialne participacije starih ljudi,
 • medgeneracijsko povezovanje,
 • preprečevanje in lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav starih judi,
 • krepitev zdravja vključenih oseb,
 • širjenje in razvijanje prostovoljnega dela,
 • priprava srednje generacije na lastno starost.V Zvezi društev delamo v skladu z etičnimi načeli Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva.

Zveza društev deluje v skladu z etičnimi načeli Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva.

Zvezo društev delno sofinancirata:

 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

 


Dosežki, priznanja:
V letu 2007 smo praznovali 20-letnico ustanovitve prve skupine starih ljudi za samopomoč in 15-letnico delovanja nevladne organizacije.

skupina starih ljudi za samopomoč
skupina prostovoljcev pri usposabljanju in izobraževanju za voditelje skupin
zaključek usposabljanja za organizatorje lokalnih in regionalnih mrež
medgeneracijski tabor
revija PrepletanjaKontakt:
ga. Tatjana Prašnikar
01/ 729 55 80 (Domžale)
zveza@skupine.si

 

Izbor področij

Vrsta subjekta:

Kategorija:
   
   

Poštne številke:
 
 
 
 
 
 
 
 


 © 2018 Donacije si.