Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | KontaktFESTIVAL PSIHOSOCIALNE REHABILITACIJE VRTILJAK KULTURE, festival


Predvideno število obiskovalcev:  250
Ocena finančnih potreb:  -
Minimalno za glavno sponzorstvo:  po dogovoru
Minimalno za sosponzorstvo:  po dogovoru
Spletna stran dogodka: 

V EVROPSKEM letu medkulturnega dialoga organizira ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje mednarodni festival psihosocialne rehabilitacije, ki smo ga poimenovali VRTILJAK KULTURE.

Festival je del vsakoletnih aktivnosti evropskega združenja EURO-PSY Rehabilitation, ki združuje evropske organizacije na področju skrbi za duševno zdravje v skupnosti in se odvija vsako leto v drugi državi EU, letošnji je že 10. po vrsti in bo torej v Sloveniji. Čast priprave festivala je tokrat pripadla ŠENT - Slovenskemu združenje za duševno zdravje.

Festival bo potekal od torka 23. septembra do četrtka 25. septembra 2008 v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič. Predvideno število udeležencev je 250. Festival bomo namenili ljudem s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja, vsem tistim, ki se zanimajo za psihosocialno rehabilitacijo, duševno zdravje, kulturo, umetnost in rekreacijo. Ker je leto 2008 posvečeno medkulturnemu dialogu, bomo posebno pozornost namenili predstavitvi Slovenije ter njenih kulturnih in etnografskih značilnosti. Udeležencem bomo ponudili tudi široko paleto športnih in sprostitvenih aktivnosti ter različnih drugih delavnic s področja kulture in umetnosti. Poseben del bo namenjen strokovnemu programu.

Obiskovalcem želimo tako, poleg sproščene zabave in spoznavanja ljudi iz drugih držav EU, ponuditi tudi možnosti osvojitve različnih znanj, tako za čim bolj kakovostno preživljanje prostega časa, kot tudi vsakdanjih socialnih veščin in spretnosti. Še posebej pa nameniti ta čas druženju in izmenjavi izkušenj.

Organizacija festivala zahteva finančna sredstva, ki jih kot nevladna, neprofitna organizacija ne moremo kriti le z lastnimi finančnimi viri. Prav tako bi radi omogočili obisk festivala čim več članom ŠENT, ki so sicer odvisni od pomoči staršev ali skromnih socialnih prispevkov. Zagotovo bi imela udeležba na festivalu za njih dolgoročne blagodejne učinke in bi pripomogla k večji samozavesti ob novih znanjih, poznanstvih in sprostitvi, ki bi je bili deležni. Prav tako pa enakovrednejše mesto v družbi, ki jih pogosto diskriminira in drugače postavlja na stran ravno zaradi njihove pretekle izkušnje z duševno boleznijo, kateri smo izpostavljeni vsi.

Prosimo vas za finančno podporo organizacije festivala. Z vašo pomočjo bomo prispevali k destigmatizaciji in enakopravnosti oseb, ki jim je festival namenjen in opozorili javnost na problematiko duševnega zdravja. Z vašim prispevkom boste tako tudi vi pripomogli k sodelovanju strokovnjakov, uporabnikov in širše javnosti.

Dodatne informacije in kontakt: Barbara Dolničar, koordinatorka organizacije festivala ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: 01 230 78 32, e-pošta: barbara.dolnicar@sent-si.org ; spletna stran: http://euro-psy2008.sent.si/

Predvideno število ponovitev dogodka:

Tridnevni dogodek

Lokacija dogodka:

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič

Možnosti oglaševanja in promocije sponzorja:

po dogovoruPredstavitev organizatorja


ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje, društvo


Pokaži vizitko

ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje je nevladna in neprofitna organizacija namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in strokovnjakom, ki delajo na področju duševnega zdravja ter vsem, ki jih zanima področje duševnega zdravja.

Poglavitne naloge združenja so razvijanje in izvajanje programov psihosocialne rehabilitacije oseb s težavami v duševnem zdravju, ki potekajo v ŠENT-ovih centrih za duševno zdravje v skupnosti in so prisotni v skoraj vseh slovenskih regijah.

Namen organizacije ŠENT je osveščati javnost in politiko v odnosu do duševnega zdravja in si pridobiti prostor v polju odločanja na področju duševnega zdravja, zavedajoč se, da se demokratičnost dežele meri tudi v odnosu do drugačnih.


Naš zemljevid
Poslanstvo
Glasilo Šent
Sodelovanje
Nagrade in priznanja
VrednoteKontakt:
g. Nace Kovač
(01) 2307830
info@sent-si.org

 

Izbor področij

Vrsta subjekta:

Kategorija:
   
   

Poštne številke:
 
 
 
 
 
 
 
 


 © 2018 Donacije si.