Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | KontaktDruštvo Projekt Človek


Pokaži vizitkoDohodninski upravičenec v kategoriji:

1.5. Humanitarne organizacije s področja socialnega varstva

Če želite nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) za naše delovanje, Vas prosimo, da vpišete naslednje podatke v obrazec:


Ime in naziv upravičenca Davčna št. Odstotek
Društvo Projekt Človek, društvo 68239068 Vpišite odstotek odmerjene dohodnine, ki ga želite donirati (do 0,5 %)

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti davčnemu uradu oziroma izpostavi svojega stalnega prebivališča. Več o naslovih DURS tukaj.


Predstavitev

Projekt ČlovekPredstavitveni video
Opomba: Zaradi spoštovanja avtorskih pravic se video predvaja na strani RTS.

DRUŠTVO Projekt Človek je humanitarna, neprofitna, strokovna organizacija za pomoč uživalcem drog in njihovim staršem.

Naš najpomembnejši program je "Projekt Človek", katerega namen je v preprečevanju in zniževanju socialnih stisk, povezanih z uživanjem drog. V programu je redno zaposlenih 16 delavcev, 10 honorarnih sodelavcev in več kot 10 prostovoljcev.

Društvo izvaja tudi preventivne programe po šolah, pod okriljem Socialne zbornice pa organiziramo izobraževanja za delavce na področju dela z zasvojenimi. Društvo ima tudi svojo zloženko.

Izvor programa
Zgodovina programov
Dosežki
Kako do nas?
Sprejemni center
Dnevni center
Terapevtska skupnost
Center za reintegracijoInformacije za donatorje in sponzorje

ZA PROGRAME DRUŠTVA

»Najtežje je narediti prvi korak, ko pa sem se po peklenskih mukah znašel v toplem naročju sebi enakih je upanje postalo moj življenjski cilj in ne samo to! Odprla se mi je priložnost, da v domačem okolju lahko pos>anem »nov< človek - sposoben in pripravljen živeti v starem, dobrem, resničnem svetu. V trenutkih, ki se mi zdijo večni in nepremostljivi začutim, da nisem sam. Vem, da so ob meni ljudje, ki me razumejo in so me sposobni sprejeti kakršenkoli že sem in me imajo kljub temu radi.« (zapis s spletne strani društva; rubrika "Naši varovanci so zapisali")

Program »Projekt Človek« je namenjen tistim, ki se odločijo prekiniti z vsemi psihoaktivnimi substancami in zmorejo doseči začetno abstinenco, potrebujejo pa pomoč pri vzdrževanju abstinence in spremembi načina življenja. Osnovni cilj, ki ga program zagovarja, je kvalitetno življenje brez drog in vključenost v družbo tako v smislu nadaljevanja šolanja in zaposlitve, kakor tudi v smislu družabnega življenja.

Pomembno je, da imamo v timu prostovoljnih in honorarnih sodelavcev tudi uporabnike, ki so zaključili program in njihove starše. Kot posebnost programa lahko navedemo to, da so v programu zaposleni strokovni delavci različnih profilov in delavci, ki imajo izkušnjo premagane zasvojenosti.


Klasični program
Za otroke, mladostnike
Popoldansko, večerni
Drugi programi

Ocena finančnih potreb:

ni podatka
Informacije...

za donatorje:

Številka bančnega računa:
02010-0035473933
Namen:
Donacije.si

Banka:
NLB d.d.

Davčna številka: 68239068
Zavezanec za DDV: NE

za sponzorje:

Društvo Projekt Človek, društvo
Malenškova 11
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: g. Igor Stojanov

Telefon: 01 542 37 46
E-pošta: igor.stojanov@projektclovek.si
Spletna stran: www.projektclovek.si

 
 © 2018 Donacije si.