Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | KontaktUstanova Petra Pavla Glavarja


Pokaži vizitkoDohodninski upravičenec v kategoriji:

9.3. Ustanove s področja šolstva in športa

Če želite nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) za naše delovanje, Vas prosimo, da vpišete naslednje podatke v obrazec:


Ime in naziv upravičenca Davčna št. Odstotek
Ustanova Petra Pavla Glavarja, ustanova 86964151 Vpišite odstotek odmerjene dohodnine, ki ga želite donirati (do 0,5 %)

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti davčnemu uradu oziroma izpostavi svojega stalnega prebivališča. Več o naslovih DURS tukaj.


Predstavitev

USTANOVA Petra Pavla Glavarja je dobrodelna organizacija, namenjena štipendiranju mladih nadarjenih socialno šibkejših občanov Občine Komenda, nudenju pomoči ostarelim občanom ter vsem, ki so potrebni pomoči. Uspešno deluje od leta 1999.

Pretežni del njene dejavnosti je pospeševanje izobraževanja in razvoja mladih talentov. Vsi organi ustanove delujejo častno in za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila, niti materialnih stroškov za svoje delo. Od leta 2000 dalje je ustanova štipendirala skupno 20 štipendistov, ob tem da jih ima letno največ 11. Drugi del dejavnosti, ki je pomoč osebam v stiski, iz leta v leto narašča, saj naraščajo tudi potrebe.

Sredstva ustanova pridobiva iz lastne dejavnosti, donacij in dotacije Občine Komenda.

Med lastne dejavnosti sodijo:

Osnovno načelo delovanja ustanove je delovati družbeno koristno in trajno.

Vsem, ki prispevate svoje delo in darove se zahvaljujemo. Vse, ki še niste naši podporniki, pa ste pripravljeni postati, prijazno vabimo, da se nam pridružite.Informacije za donatorje in sponzorje

ZA PODPORO USTANOVI PRI SPODBUJANJU MLADIH TALENTOV TER OMOGOČANJU POMOČI POTREBNIM

"Naj nas delo Petra Pavla Glavarja res navdihuje in spodbuja, da bomo prisluhnili njegovim mislim in vsemu, kar je on naredil, ter vsak na svoj način v svojem življenju hodili po poti, ki nam jo je Glavar začrtal že pred stoletji." (Nikolaj Pavlič, 1996).

Ustanova nadaljuje delo Petra Pavla Glavarja na področju spodbujanja talentov in pomoči potrebnim, ne oziraje se na njihovo ideološko ali drugo pripadnost. Trenutno ima 12 štipendistov, doslej pa je štipendirala 25 mladih talentov, od katerih jih je 7 zaključilo študij. Ustanova omogoča svojim varovancem tudi socialno pomoč v denarnih sredstvih ter v prehranskih izdelkih, ki jih zbere od dobrotnikov.

Zagotavljamo Vam, da bomo z Vašim denarjem ravnali spoštljivo in varčno. Ob koncu leta Vam bomo izdali potrdilo o plačanih zneskih, ki ga boste lahko uveljavljali pri olajšavah pri dohodnini. Vaš dar bomo vodili v knjigi dobrotnikov in Vam, če boste izpolniti pogoje za podelitev priznanja po Pravilniku o dobrotništvu, to priznanje slovesno izročili oziroma Vam ga poslali po pošti, če se boste odločili za anonimnost.Ocena finančnih potreb:

ni podatka
Informacije...

za donatorje:

Številka bančnega računa:
03103-1000000598

Banka:
SKB banka d.d.

Davčna številka: 86964151
Zavezanec za DDV: NE

za sponzorje:

Ustanova Petra Pavla Glavarja, ustanova
Zajčeva cesta 23
1218 Komenda

Kontaktna oseba: dr. Marta Ciraj

Telefon: (01) 7247-400, (01) 7247-404
E-pošta: uppg@komenda.si
Spletna stran: http://www.uppg.si/

 
 © 2018 Donacije si.