Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | KontaktZveza društev diabetikov Slovenije


Pokaži vizitkoDohodninski upravičenec v kategoriji:

12. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZDRAVJA

Če želite nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) za naše delovanje, Vas prosimo, da vpišete naslednje podatke v obrazec:


Ime in naziv upravičenca Davčna št. Odstotek
Zveza društev diabetikov Slovenije, zveza društev 63238110 Vpišite odstotek odmerjene dohodnine, ki ga želite donirati (do 0,5 %)

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti davčnemu uradu oziroma izpostavi svojega stalnega prebivališča. Več o naslovih DURS tukaj.


Predstavitev

ZVEZA DRUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE je nastala na pobudo prof.dr. Ljudevita Merčuna, prvega slovenskega diabetologa ter drugih zdravnikov leta 1956. Smo ena najstarejših humanitarna organizacij diabetikov celo v svetu, saj je Mednarodna diabetična zveza nastala le 10 let pred našim organiziranjem. Leta 2006 smo praznovali že svojo 50. obletnico aktivnega delovanja.

Zveza društev diabetikov Slovenije vključuje 39 društev diabetikov iz vse Slovenije. Včlanjenih je 17.500 oseb s sladkorno boleznijo in njihovih članov. Člani in nečlani se lahko prostovoljno vključujejo v programe zveze in društev. Naša zveza je od leta 1994 polnopravna članica Mednarodne diabetične zveze (IDF) in s tem tudi njene evropske regije IDF-EURO.

Mednarodna diabetična zveza (International Diabetes Association, IDF) je nastala že leta 1946. Danes združuje 200 organizacij diabetikov iz 160 držav iz vseh kontinentov. V vseh organih te zveze in tudi na mednarodnih srečanjih, še posebej tistih, ki so namenjeni sladkorni bolezni, aktivno sodelujemo. Sladkorna bolezen je po podatkih svetovne zdravstvene organizacije ena izmed štirih najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni. Po podatkih iz leta 2007 živi v svetu okoli 245 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo. Če bo število obolelih raslo s tako hitrostjo kot danes (vsako leto zboli 7 milijonov ljudi), bo čez 20 let na svetu več kot 380 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo.

V Sloveniji živi okrog 120.000 diabetikov in verjetno še enkrat toliko takih, ki še ne vedo, da imajo sladkorno bolezen. To so le približne ocene, kajti v Sloveniji žal nimamo, ne registra, ne sistematičnega zbiranja podatkov o kakovosti oskrbe ljudi s sladkorno boleznijo. Sladkorna bolezen je kronična, kar pomeni, da ni ozdravljiva. Zato je za osebo s sladkorno boleznijo najpomembnejše dobro vodenje, tako imenovano samozdravljenje bolezni. Če to ni dovolj učinkovito, obstaja velika nevarnost, da se bodo pojavili tipični zapleti kot so: okvare na malih žilah, na očeh, ledvicah in živčevju ter na velikih žilah in srcu, kar lahko pripelje tudi do srčnega infarkta in možganske kapi. Ljudje s sladkorno boleznijo so tri do petkrat bolj izpostavljeni srčnemu infarktu kot tisti, ki sladkorne nimajo.

Približno deset odstotkov vseh diabetikov ima sladkorno bolezen tipa 1, ki jo dobijo otroci, mladoletniki in mladi nekje do 30. leta starosti. Pravega vzroka za njen nastanek še ne vemo, jo pa sprožijo tako dejavniki dednosti kot okolja. Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 je uspešno le z injekcijami inzulina. Večina sladkornih bolnikov, 90 odstotkov pa ima diabetes tipa 2, ki nastane v srednjih letih, po navadi po štiridesetem letu in je posledica nepravilne prehrane, premalo gibanja, preveč stresa pa tudi dedne zasnove. Zastrašujoč je podatek, da tudi čedalje več mladih in otrok zboli za diabetesom tipa 2, ker se neustrezno prehranjujejo, se ne gibljejo in imajo preveliko telesno težo.

Cilji: Zveza društev diabetikov Slovenije in društva diabetikov na lokalni ravni si skozi svoje programe prizadevajo svoje člane ozaveščati, izobraževati in vzgajati, da bi čim več vedeli o svoji bolezni ter tako laže in bolje z njo živeli. Hkrati pa naši programi sežejo prek meja našega članstva: o sladkorni bolezni in težavah, ki jih prinaša, predvsem pa o možnostih preprečevanja nastanka diabetesa z zdravim načinom življenja obveščamo širšo javnost. Delo v zvezi in društvih opravljajo prostovoljci, ki v svojem delu vidijo cilj in željo ljudem pomagati in se družiti v dobro ljudi s sladkorno boleznijo.

Ob jasno začrtanem programu, vztrajnem delu prostovoljcev, medsebojni povezanosti s stroko in veliki želji sladkornih bolnikov za čim bolj normalno in kakovostno življenje, se število naših društev in s tem tudi članov iz leta v leto povečuje.

Dejavnosti zveze:

 • Povezuje društva diabetikov Slovenije v skupno organizacijo.
 • Zastopa interese oseb s sladkorno boleznijo v državi.
 • Skrbi za mednarodno sodelovanje.
 • Izdaja glasilo Sladkorna bolezen.
 • Vzdržuje spletno stran www.diabetes-zveza.si
 • Po društvih organizira strokovna izobraževanja, okrogle mize, predavanja in učne delavnice o samokontroli in življenju s sladkorno boleznijo.
 • Člane, njihove svojce in nečlane spodbuja k redni telesni dejavnosti.
 • Vsako leto konec meseca maja organizira vseslovensko športno srečanje sladkornih bolnikov.
 • Izdaja izobraževalno literaturo (knjige, brošure, plakate, zgibanke).
 • Organizira tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni po vseh slovenskih šolah.
 • Organizira praznovanje ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni - 14. novembra. V tem času prek medijev obvešča javnost o sladkorni bolezni in organizira tudi akcijo radioamaterjev, ki opozarjajo svetovno javnost na sladkorno bolezen.

Skupaj smo močnejši!


Dosežki, priznanja:
• ODLIKOVANJE Republike Slovenije s častnim znakom svobode ob 40. obletnici delovanja za prizadevno človekoljubno delo, ki je pomembno za sladkorne bolnike. • GLASILO Sladkorna bolezen izhaja od leta 1985, spletna stran deluje od leta 2000, v letošnjem letu bomo izvedli že tradicionalno 13. športno-rekreativno srečanje in 13. praznovanje ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ter 10. tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. • OD LETA 2007 praznujemo 14. november, svetovni dan sladkorne bolezni tudi pod okriljem Združenih narodov, ki so se zavzeli, da se svetovni epidemiji sladkorne bolezni v čim večji meri posvetijo in jo omejijo. Povod za sprejem in odločitev Združenih narodov pa je bila tako Otoška deklaracija iz leta 2004 sprejeta na Otočcu v Sloveniji in nato sprejetje resolucije IDF na generalni skupščine Združenih narodov decembra 2006.


Informacije za donatorje in sponzorje

ZA DELOVANJE IN IZVAJANJE SOCIALNO VZGOJNIH PROGRAMOV ZVEZE IN DRUŠTEV

SREDSTVA zbiramo za delovanje in izvajanje socialno vzgojnih programov zveze in društev. Predvsem pa so namenjena izdajanju glasila Sladkorna bolezen, ki izide 5 x na leto, v nakladi 17.700 izvodov, na 52 straneh, ki ga člani prejmejo brezplačno.

V glasilu Sladkorna bolezen redno objavljamo strokovne članke, nasvete za sladkorne bolnike o zdravem načinu življenja in informacije iz društev.

Vsebina glasila

 1. V prvem delu glasila vedno objavimo članke o domači in mednarodni dejavnosti Zveze, nato strokovne članke, rubrika vprašanja in odgovori ter članki o zdravi prehrani z recepti in jedilniki.
 2. Sredinska priloga je namenjena temi, ki jo izbere IDF. Tema v letu 2006 je bila namenjena enaki oskrbi za vse sladkorne bolnike, v letu 2007 in 2008 pa je tema skrb za mlade sladkorne bolnike tipa 1. V letu 2007 smo sredinsko prilogo namenili zdravljenju sladkorne bolezni tipa 1 pri mladih. V letošnje letu nadaljujemo s temo pomen gibanja za sladkorne bolnike.
 3. V drugem delu glasila objavljamo stran za mlade, društvene aktivnosti, križanko in razvedrilo.

Potrebna sredstva za izdajo 5 številk glasila Sladkorna bolezen so 75.000 EUR. Že zagotovljena sredstva so 35.000 EUR.

V letošnjem letu smo izdali že dve številki in upamo, da nam bo tako kot vsako leto uspelo izdati vseh pet številk. Glasilo je objavljeno tudi na naši spletni strani tukaj.Ocena finančnih potreb:

40.000,00 EUR
Informacije...

za donatorje:

Številka bančnega računa:
02083-0020111473

Banka:
Nova Ljubljanska banka d.d.

Davčna številka: 63238110
Zavezanec za DDV: DA

za sponzorje:

Zveza društev diabetikov Slovenije, zveza društev
Kamniška ulica 25
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: ga. Špelca Rudolf

Telefon: (01) 430 54 44
E-pošta: sloda@siol.net
Spletna stran: www.diabetes-zveza.si

 
 © 2018 Donacije si.