Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | KontaktZveza Sožitje


Pokaži vizitkoDohodninski upravičenec v kategoriji:

1.1. Invalidske organizacije

Če želite nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) za naše delovanje, Vas prosimo, da vpišete naslednje podatke v obrazec:


Ime in naziv upravičenca Davčna št. Odstotek
Zveza Sožitje, zveza društev - invalidska organizacija 25632108 Vpišite odstotek odmerjene dohodnine, ki ga želite donirati (do 0,5 %)

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti davčnemu uradu oziroma izpostavi svojega stalnega prebivališča. Več o naslovih DURS tukaj.


Predstavitev

ZVEZA SOŽITJE - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije je samostojna, nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna društvena organizacija s socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin. Istočasno smo tudi invalidska in starševska organizacija.

Danes se v Zvezo Sožitje združuje 51 lokalnih društev, v katerih je vključenih več kot 16.000 članov in s svojo dejavnostjo delujejo na območju celotne Slovenije. Zveza Sožitje je bila ustanovljena leta 1963 kot republiško društvo za pomoč duševno prizadetim, ki je v naslednjih letih ustanavljalo občinska in medobčinska društva.

Osnovno poslanstvo zveze se lahko izrazi v njeni celostni skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine od rojstva do smrti.

Mednarodno sodelovanje: Zveza Sožitje je članica Mednarodnega združenja Inclusion International in Evropskega združenja Inclusion Europe.


Dosežki, priznanja:
V zadnjem obdobju vedno več pozornosti posvečamo izobraževanju odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju na tistih področjih, na katerih jih zanje ne izvaja nihče drug. Izobraževanje poteka brez spremstva staršev s pomočjo strokovnih sodelavcev in prostovoljcev. Nekatere teme: a) skrb za samega sebe, b) računalništvo, c) seminarji za fante, dekleta, pare, d) osnove vseživljenjskega učenja, e) doživljajski tabori, f) obnovitev branja in pisanja g) samozagovorništvo, h) kako se postaviti zase, i) osnove dramskega in plesnega izražanja itn.


Informacije za donatorje in sponzorje

ZA PROGRAME VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

PROGRAM Vseživljenjskega učenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju je zanje v celoti brezplačen.

V lanskem letu smo imeli več kot 850 udeležencev iz vse Slovenije. Prednost imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so doma torej niso vključene v nobeno od oblik institucionalnega varstva (VDC, Zavod, Center ...). Več o programih lahko preberete na naši spletni strani tukaj.

Ocena finančnih potreb:

232.000,00 €
Informacije...

za donatorje:

Številka bančnega računa:
0201 1001 0809 694
Sklic:
70400

Banka:
NLB d.d.

Davčna številka: 25632108
Zavezanec za DDV: DA

za sponzorje:

Zveza Sožitje, zveza društev - invalidska organizacija
Samova 009
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Tomaž Jereb

Telefon: 01 43 69 750
E-pošta: info@zveza-sozitje.si
Spletna stran: www.zveza-sozitje.si

 
 © 2018 Donacije si.