Dobrodošli na naši spletni strani - 歡迎來到我們的網頁

Predstavitev društva


Društvo slovensko – tajvanskega prijateljstva je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom spodbujanja sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Kitajsko (Tajvan) na kulturnem, gospodarskem in znanstveno izobraževalnem področju.

Po iniciativi za ustanovitev društva, ki je bila podana 11. junija 1997, je bilo društvo formalno ustanovljeno 14. oktobra 1997. Predsednik društva je dr. Mihael Brejc, ki mu pri delu društva v skladu s statutom pomagajo člani upravnega in nadzornega odbora ter častno razsodišče.

Glavni namen, cilji in glavne naloge društva so:

  • ohranjanje in negovanje prijateljskih odnosov med državljani Republike Slovenije ter Republiko Kitajsko (Tajvanom);

  • spodbujanje kulturnega, gospodarskega in znanstveno izobraževalnega sodelovanja;

  • skrb za promocijo Republike Slovenije v Republiki Kitajski (Tajvan) in Republike Kitajske (Tajvan) v Republiki Sloveniji v obliki organiziranja pogovorov, okroglih miz, seminarjev, razstav, kulturnih večerov, predstavitev kulinarike, koncertov,...;

  • organiziranje strokovnih, študijskih in kulturnih obiskov in izmenjav;

  • vzpodbujanje drugih oblik sodelovanja v okviru informativno-dokumentacijske dejavnosti, knjižnice, filmoteke, arhiva,...;
Postanite Član
Postanite član Društva slovensko – tajvanskega prijateljstva, izpolnite pristopno izjavo.
Vas zanima Tajvan? Preberite si nekaj osnovih podatkov o Tajvanu, kratek oris njegove zgodovine, najdete pa lahko tudi koristne naslove in povezave. Več
O Tajvanu