Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | Kontakt


In še pravne zadeve ...


SPLETNI PORTAL DONACIJE.SI JE NAMENJEN OBJAVI INFORMACIJ SUBJEKTOV, NAD KATERIMI LASTNIK PORTALA NIMA NADZORA. OMEJITEV NJEGOVE ODGOVORNOSTI ZATO POJASNJUJE POMEMBNOST USTREZNE UPORABE TEH INFORMACIJ.


... da ne bo nesporazumov ...1. SPLOŠNA OMEJITEV ODGOVORNOSTI

  1. KD Anubis, ni odgovorno in ne jamči za pravilnost, vsebino, popolnost, zakonitost, zanesljivost, delovanje ali dostopnost informacij, prikazanih na spletnem portalu Donacije.si (v nadaljevanju portal).

  2. Vsak uporabnik portala sprejema polno odgovornost za kakršno koli posredno ali neposredno finančno ali materialno škodo, ki bi mu nastala zaradi uporabe informacij na portalu. KD Anubis, ni pod nobenim pogojem, ne finančno ne materialno, odgovoren uporabnikom portala za škodo, ki bi jo lahko imeli zaradi uporabe objavljenih informacij.

  3. Informacije, ki so objavljene na portalu, so izključna last tistih, ki so jih objavili. Te informacije je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne potrebe, ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati in ponovno objavljati na drugih medijih, razen s pisno privolitvijo njihovega avtorja.

  4. S portala vodijo določene povezave tudi na druge spletne strani, ki niso v povezavi ali pod nadzorom KD Anubis Zato KD Anubis, ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin spletnih strani, do katerih omogoča dostop. KD Anubis, ne odgovarja za kakovost storitev ali proizvodov, ki jih je uporabnik pridobil s pomočjo teh povezav. Prav tako KD Anubis, ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

  5. KD Anubis, si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali umakne vsebino portala, na kakršen koli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

  6. KD Anubis, ni odgovorno za nepravilno delovanje ali prekinitev delovanja portala zaradi težav v zvezi s spletnim strežnikom ali drugo telekomunikacijsko opremo, ki ni pod njegovim pravnim in tehničnim nadzorom.2. Omejitev odgovornosti pri objavi povpraševanj po sredstvih

  1. Povpraševanja po donacijah ali sponzoriranju na portalu so informativnega značaja ter objavljena v dobri veri glede resničnosti, pravilnosti in celovitosti njihove vsebine. Uporabniki spletnih strani uporabljajo te informacije na lastno odgovornost, kar pomeni, da je vsak uporabnik dolžan sam preveriti njihovo resničnost, pravilnost in celovitost.

  2. KD Anubis, ni odgovorno za sprejemanje pravilnih ali napačnih odločitev uporabnikov portala glede doniranja in/ali sponzoriranja.

  3. KD Anubis, ni odgovorno, če uporabniki portala ne sprejmejo odločitev o doniranju in/ali sponzoriranju posameznega iskalca sredstev ali če ta odločitev ni v skladu s pričakovanji tega iskalca sredstev.3. Omejitev odgovornosti pri objavi oglasov Podarim/Potrebujem

KD Anubis, ne prevzema odgovornosti ali krivde za morebitno opustitev primopredaje, neustrezno primopredajo ali neustrezno kakovost blaga, ki je predmet donacije na spletnem oglasniku Podarim/Potrebujem.4. Omejitev odgovornosti pri objavi sporočil za Humanitarni alarm

KD Anubis, ne prevzema odgovornosti za uspeh oziroma neuspeh akcij zbiranja donacij organizacij, ki objavljajo humanitarna sporočila na spletnem oglasniku Humanitarni alarm.5. Omejitev odgovornosti pri objavi Darilnoprodajnih programov

KD Anubis, ne jamči, da izdelki, predstavljeni na spletni trgovini Darilnoprodajni programi, dejansko obstajajo ter ne prevzema odgovornosti za morebitno neustrezno kakovost, dostavo ali opustitev dostave teh izdelkov.6. Omejitev odgovornosti pri objavi sporočil v Koledarju dogodkov

KD Anubis, ne jamči za dejanski obstoj, realizacijo ali kakovost dogodkov, ki so objavljeni v okviru sekcije portala Koledar dogodkov. Prav tako ne prevzema odgovornosti ali krivde za kakršno koli finančno ali materialno škodo, ki bi jo uporabnik obravnavane sekcije lahko imel z udeležbo na teh dogodkih ali če so ti dogodki odpovedani oziroma ne obstajajo.7. Omejitev odgovornosti pri posredovanju drugih storitev portala

KD Anubis, ne prevzema odgovornosti za morebitno neustrezno kakovost blaga ali izvedbo storitev podjetij, ki prodajajo svoje blago ali storitve v Klubu Donator. 
 © 2018 Donacije si.