Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | Kontakt


Usmeritve uporabniku


PORTAL DONACIJE.SI JE NAMENJEN OBJAVI RAZLIČNIH VRST GRADIV (BESEDIL, SLIK IN DRUGIH INFORMACIJ). TA PRAVILA SO NAMENJENA ZAGOTAVLJANJU NJIHOVE USTREZNOSTI IN KAKOVOSTI.


... za ustreznost in kakovost objavljenih gradiv ...
1. SPLOŠNA PRAVILA OBJAVLJANJA NA PORTALU DONACIJE.SI

OBJAVLJENO JE LAHKO SAMO GRADIVO, KI UPOŠTEVA TA PRAVILA OBJAVLJANJA. PLAČILA ZAVRNJENIH OBJAV BODO POVRNJENA NA RAČUN NALOGODAJALCA, ZMANJŠANA ZA BANČNE STROŠKE NAKAZILA.

... USTREZNOST GRADIV ...

 1. VSEBINA gradiva, ki ga nameravate objaviti na portalu, mora biti v skladu z naravo dejavnosti spletnega portala Donacije.si oziroma vsebino zadevne sekcije objave. Vsebina gradiva mora biti resnična in verodostojna.

 2. ZA GRADIVO, ki ga nameravate objaviti na portalu, morate imeti vse avtorske pravice. Na portalu ne smete objavljati gradiv, ki so zaščitena z avtorskimi pravicami drugih fizičnih ali pravnih oseb, ter gradiv, ki tako ali drugače niso vaša. Tako gradivo lahko objavite samo, če ste zanj pridobili vse pravice ali ustrezno soglasje nosilcev teh pravic.

 3. GRADIVO, ki ga nameravate objaviti na portalu, lahko vsebuje samo vaše kontaktne in identifikacijske podatke (na primer telefonske številke, ime pravne ali fizične osebe, elektronski naslovi in podobno). Na portalu ne smete objavljati tovrstnih podatkov drugih pravnih ali fizičnih oseb, razen če za to niste pooblaščeni oziroma če niste za to od teh oseb prej pridobili njihovega ustreznega soglasja.

 4. SLIKOVNO gradivo, ki ga nameravate objaviti na portalu, lahko vsebuje samo vaš obraz. Na portalu ne smete objavljati slikovnega gradiva, ki prikazuje obraze drugih oseb, razen če za to niste prej pridobili njihovega ustreznega soglasja.

 5. GRADIVO, ki ga nameravate objaviti na portalu, ne sme vsebovati ali nakazovati na obsceno, spolno, napadalno, nasilno, grozilno, vznemirjajočo, rasistično, diskriminatorno, moralno sporno, netočno, nelegalno ali kako drugače sporno vsebino oziroma vsebino, ki krši ali skruni pravice drugih oseb, vključno z, a ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine, osebnostne pravice ter pravico do zasebnosti in javne objave.

 6. PORTALA ne smete izkoriščati za razpošiljanje računalniških virusov ali v zvezi z njim narediti kar koli, kar bi lahko ogrozilo ali povzročilo škodo ponudniku portala ali drugim uporabnikom storitev.

... KAKOVOST GRADIV ...

 1. S POSREDOVANJEM gradiva v objavo dovoljujete spletnemu portalu Donacije.si tudi lektoriranje pripadajočih besedil brez vaše vnaprejšnje odobritve.

 2. S POSREDOVANJEM gradiva v objavo dovoljujete spletnemu portalu Donacije.si slogovne posege v besedilo za izboljšanje njegove kakovosti brez vaše vnaprejšnje odobritve.2. Pravila objave povpraševanj po donacijah in sponzoriranju

SPLETNI PORTAL DONACIJE.SI OBJAVLJA POVPRAŠEVANJA PO DONACIJAH IN SPONZORIRANJU V DOBRI VERI GLEDE NJIHOVE PRAVILNOSTI IN VERODOSTOJNOSTI.

... USTREZNOST GRADIV ...

1. POVPRAŠEVANJE po donacijah ali sponzoriranju mora biti pošteno ter mora vsebovati samo pravilne podatke.

2. IZ POVPRAŠEVANJA po donacijah ali sponzoriranju mora izhajati resen namen. V nasprotnem primeru ga lahko administrator brez vaše vnaprejšnje odobritve preusmeri v sekcijo "Drugo".

... KAKOVOST GRADIV ...

POVPRAŠEVANJE po donacijah ali sponzoriranju mora vsebovati konsistentne podatke (npr. davčna številka, transakcijski račun in ime iskalca sredstev se morajo ujemati). Administrator lahko stopi v stik z zadevno kontaktno osebo, jo opozori na morebitne nekonsistentnosti v posredovanih podatkih ter se z njo dogovori o njihovi uskladitvi.

... TRAJANJE OBJAV ...

POVPRAŠEVANJE po donacijah in sponzoriranju je objavljeno eno leto, šteto od dneva plačila objave, z možnostjo vsakokratnega podaljšanja objave po takrat veljavnem ceniku storitev in drugih pripadajočih pogojih. Enako velja za povpraševanje po sponzoriranju dogodkov.3. Pravila objave na spletnem oglasniku Podarim/Potrebujem

SPLETNI PORTAL DONACIJE.SI OMOGOČA SAMO OGLASNI PROSTOR ZA DONACIJE V BLAGU. NAČIN DOSTAVE OZIROMA PREVZEMA BLAGA JE STVAR DOGOVORA MED DONATORJEM IN INTERESENTOM.

... USTREZNOST GRADIV ...

PREDMETI, ki jih podarjate v okviru spletnega oglasnika Podarim / Potrebujem, naj bodo uporabni, celoviti in pripravljeni za nadaljnjo uporabo brez dodatnih popravil in stroškov.

... KAKOVOST GRADIV ...

VSAK oglas za donacijo v blagu mora vsebovati tudi elektronsko sliko blaga, ki je predmet doniranja.

... TRAJANJE OBJAV ...

POSAMEZNI oglas za donacijo v blagu je na portalu viden največ 30 dni.4. Pravila objave na spletnem oglasniku Humanitarni alarm

NA SPLETNEM OGLASNIKU HUMANITARNI ALARM LAHKO OBJAVLJAJO SAMO PRAVNE OSEBE, KI OPRAVLJAJO HUMANITARNO ALI ZDRAVSTVENO DEJAVNOST, TER PODJETJA, KI SO DOBRODELNE AKCIJE V PRETEKLOSTI ŽE IZVAJALE.

... USTREZNOST GRADIV ...

SPOROČILO, ki ga nameravate objaviti na spletnem oglasniku Humantarni alarm, se mora nanašati na dobrodelno ali humanitarno akcijo, ki jo trenutno izvajate.

... KAKOVOST GRADIV ...

VSEBINA sporočila na spletnem oglasniku Humanitarni alarm mora imeti naslednjo strukturo:

 1. logotip organizacije (po želji),
 2. ime pravne osebe, ki organizira akcijo zbiranja sredstev (obvezno),
 3. ime akcije (obvezno),
 4. številka (SMS ali telefonska številka), na kateri organizacija zbira donacije, ali navedba transakcijskega računa, na katerem organizacija zbira donacije (obvezno),
 5. povezava na spletno stran organizacije, na kateri je podroben opis akcije ter pogoji zbiranja donacij (obvezno).

... TRAJANJE OBJAV ...

SPOROČILO na spletnem oglasniku Humanitarni alarm je objavljeno v obdobju trajanja akcije. 
 © 2018 Donacije si.