Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | Kontakt


Predstavitev


ŠTEVILNA PODJETJA IN POSAMEZNIKI DANES IZKAZUJEJO SVOJO DRUŽBENO ODGOVORNOST Z DONATORSKIMI IN SPONZORSKIMI AKTIVNOSTMI. NE GLEDE NA TO PA BODO TE UČINKOVITE ŠELE, KO BODO DOSEGLE VIDNEJŠE UČINKE NA RAVNI CELOTNE DRUŽBE.


... koncepti ...

ISKALCEM SREDSTEV omogoča portal Donacije.si privlačne vsebinske in tehnološke možnosti predstavitve njihovih finančnih ali materialnih potreb. Omogoča jim sistematičen pristop k iskanju pokroviteljev, večjo prepoznavnost ter podaja celovitejši pregled nad temi potrebami v družbi.

DONATORJEM IN SPONZORJEM omogoča portal Donacije.si učinkovito oglaševanje po sistemu "Klikni! Doniraj/sponzoriraj". To je nova, izvirna tehnika pridobivanja pozornosti spletnih uporabnikov. V zameno za poljubno donacijo izbranemu društvu, ustanovi, zavodu ali posamezniku (npr. športniku, umetniku, talentiranemu študentu) podjetje-pokrovitelj usmerjeno trži svoje ime, proizvode ali storitve (več v alinei "Produkt Klikni! Doniraj").POSLANSTVO

"VZPOSTAVITEV PREGLEDNEGA TRGA PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA PO DONATORSKIH IN SPONZORSKIH SREDSTVIH Z NAMENOM SISTEMATIČNE KREPITVE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI DRUŽB, PODJETIJ IN POSAMEZNIKOV TER HITREJŠEGA RAZVOJA CELOTNEGA NEPROFITNEGA SEKTORJA."CILJNE SKUPINE

USMERJENOST K SUBJEKTOM, KI AKTIVNO DELUJEJO NA TRGU POVPRAŠEVANJA IN PONUDBE DONATORSKIH IN SPONZORSKIH SREDSTEV.

... FOKUS ...


I) ISKALCI SREDSTEV
SKUPINA, ki povprašuje po donacijah ali sponzorstvih za izvajanje svojih dejavnosti in projektov (npr. neprofitne, humanitarne, dobrodelne in druge organizacije, fundacije, zavodi in ustanove, umetniki, športniki, študenti, organizatorji kulturnih, športnih in poslovnih dogodkov, ...).


II) POTENCIALNI DONATORJI IN SPONZORJI
SKUPINA, ki lahko na podlagi celovitejšega pregleda nad trenutnimi finančnimi in materialnimi potrebami iskalcev sredstev učinkoviteje razporedi ponudbo donatorskih in sponzorskih sredstev. Unikaten produkt portala "Doniraj s klikom" jim pri tem lahko omogoči izredno promocijo njihovih proizvodov in storitev ter utrdi njihov položaj družbenoodgovornega podjetja v očeh javnosti.NAMEN, CILJ IN PRISTOPI

SPODBUJANJE DONATORSTVA IN SPONZORSTVA V DRUŽBI, TUDI NA PODLAGI MANJŠIH ZNESKOV.

... SMISEL ...


I) NAMEN
RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE spletnega predstavitvenega prostora iskalcev sredstev ter izvajanje aktivnosti za povečevanje njihove prepoznavnosti na trgu ponudbe in povpraševanja po donacijah in sponzorstvih.


II) CILJ
SISTEMATIČNO povezovanje in sodelovanje iskalcev sredstev s potencialnimi donatorji in sponzorji prek produktov portala (Doniraj s klikom, Sporočila javnosti o donatorskih akcijah, Klub Donator) za povečevanje splošnega obsega donatorskih in sponzorskih tokov ter sprejemanje učinkovitih donatorskih in sponzorskih odločitev.


III) PRISTOPI
IZVAJANJE dejavnosti in projektov, usmerjenih v aktivno promoviranje objavljenih povpraševanj po sredstvih v javnosti ter pri potencialnih donatorjih in sponzorjih.STRATEGIJA

"AKTIVNA PROMOCIJA SPLETNEGA PREDSTAVITVENEGA PROSTORA FINANČNIH IN/ALI MATERIALNIH POTREB ISKALCEV SREDSTEV V JAVNOSTI TER OBLIKOVANJE ŠIROKE PONUDBE UGODNIH STORITEV ZA UPORABNIKE PORTALA."

... SMER ...


PROMOVIRANJE produkta "Klikni! Doniramo" med pokrovitelji, iskalci sredstev in v javnosti ter izvajanje ostalih marketinških akcij. Menimo, da lahko le možnost izvirnega in vsem dostopnega spletnega oglaševanja podjetij-pokroviteljev prek "Doniraj s klikom" pomembno spodbudi pretok donatorskih ali sponzorskih sredstev k njihovim iskalcem.POLITIKA DELOVANJA

"PORTAL DONACIJE.SI OBJAVLJA VSEBINE DONATORSKE IN SPONZORSKE PROBLEMATIKE NA NAČIN, KI ČIM BOLJ POVEČUJE NJIHOVO KAKOVOST TER HKRATI ZMANJŠUJE MOŽNOSTI MOREBITNIH ZLORAB."

... NAČELA ...


1. NAČELO
ISKALCI DONACIJ (...), pravne in fizične osebe, objavljajo svoja povpraševanja po donacijah ali sponzorstvih samo v tistih sekcijah, ki ustrezajo njihovemu formalnopravnemu statusu.

ORGANIZACIJE (društva, javni zavodi, fundacije ...) objavljajo povpraševanja po donacijah ali sponzorstvih v sekcijah, ki so namenjene pravnim osebam, posamezniki pa v sekcijah, ki so namenjene fizičnim osebam.

POSAMEZNIKI lahko objavljajo samo v sekcijah, ki so označene z besedo "posamezniki":

a) umetniki posamezniki,
b) športniki posamezniki,
c) dijaki in študenti posamezniki.

PRAVNE OSEBE lahko objavljajo samo v preostalih sekcijah.


2. NAČELO
ISKALCI DONACIJ (...), pravne in fizične osebe, objavljajo svoja povpraševanja po donacijah ali sponzorstvih samo v sekcijah, ki ustrezajo naravi njihove dejavnosti.

ZARADI bolj konsistentnega pregleda nad aktualnim trgom povpraševanja po sredstvih portal vzpodbuja iskalce sredstev k uvrščanju svojih povpraševanj po donacijah ali sponzorstvih v sekcije, ki ustrezajo njihovemu splošnemu profilu.

PRIMER: Ekološko društvo praviloma objavlja svoje povpraševanje po donacijah ali sponzoriranju v sekciji Ekologija, okolje in prostor. V drugih sekcijah povprašuje le, če izvaja posebne dejavnosti ali projekte, ki se ujemajo z vsebino teh sekcij.


3. NAČELO
ISKALCI DONACIJ (...), fizične osebe, ne morejo objavljati povpraševanj po donacijah v zvezi s svojim socialnim statusom in eksistenčnim položajem.

V IZOGIB ZLORABAM lahko posamezniki objavljajo samo povpraševanja po donacijah v zvezi s svojimi poklicnimi ali delovnimi aktivnostmi (tj. za izvajanje umetniških, športnih, študijskih ali družbenih dejavnosti).

V imenu in za račun posameznikov, ki zaradi svojega socialnega položaja potrebujejo sredstva za reševanje svoje eksistenčne problematike, lahko objavljajo povpraševanje po donacijah pravne osebe, ki delujejo na tem področju (npr. humanitarne organizacije, društva, medijske hiše ipd.). In sicer lahko pravne osebe v imenu fizičnih oseb objavijo povpraševanje po donacijah v naslednjih sekcijah:

 1. interesi otrok in mladostnikov, >>
 2. invalidnost, >>
 3. bolezni, >>
 4. humanitarnost in socialno varstvo. >>


4. NAČELO
POVPRAŠEVANJA po sponzoriranju dogodkov (...) lahko objavljajo samo pravne osebe ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p., samostojni kulturni delavec ...).

SPONZORIRANJE DOGODKOV je namenjen le subjektom, ki lahko na podlagi svojega formalnopravnega statusa legalno organizirajo komercialne ali nekomercialne prireditve. Fizične osebe na borzi sponzoriranja dogodkov ne morejo objavljati.STRUKTURA MENIJEV IN VSEBINA

DEJAVNOSTI PORTALA DONACIJE.SI TEMELJIJO NA SEDMIH AKTIVNIH IN MED SEBOJ POVEZANIH SEKCIJAH.

... TEHNIKALIJE ...


1) ISKALCI SREDSTEV (...)
NAMENJENO pravnim in fizičnim osebam, ki lahko svoja povpraševanja po donacijah ali sponzoriranju objavljajo v 22 kategorijah profilov iskalcev sredstev:

1) Interesi otrok in mladostnikov 12) Vzgoja in izobraževanje
2) Invalidnost in poškodbe
13) Dijaki in študenti posamezniki
3) Bolezni14) Vera in duhovnost
4) Zasvojenost15) Družba, človekove pravice
5) Humanitarnost in socialno varstvo16) Družbena zaščita in pomoč

6) Humanitarni in razvojni skladi

17) Skrb za živali
7) Zdravstvo18) Šport, rekreacija in popotništvo
8) Ekologija, okolje in prostor19) Športniki posamezniki
9) Kultura in umetnost20) Znanost in raziskave
10) Umetniki posamezniki21) Drugo
11) Spletne skupnosti - posamezniki
2) SPONZORIRANJE DOGODKOV
(...)
NAMENJENO pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost (s.p., samostojni kulturni delavci ...), ki organizirajo komercialne ali nekomercialne dogodke/prireditve na naslednjih področjih:

 1. Kulturni in umetniški dogodki,
 2. Kongresi, konference in poslovni dogodki,
 3. Športni dogodki.


3) SPOROČILA ZA JAVNOST O DONATORSKIH AKCIJAH
NAMENJENO brezplačni objavi podjetij-pokroviteljev o njihovih donatorskih ali sponzorskih akcijah (prek produkta "Doniraj s klikom" ali drugih lastnih akcij. Podjetja lahko s učinkovito tem pozicionirajo svoj pristop k družbenoodgovornem delovanju in utrdijo svoj ugled v javnosti.


4) PODARIM/POTREBUJEM (DONACIJE V BLAGU) (...)
SPLETNI OGLASNIK, namenjen izmenjavi rabljenih, a uporabnih in celovitih predmetov v okviru 7 kategorij:

 1. Gospodinjski program,
 2. Domači program,
 3. Poslovni program,
 4. Študijski program in literatura,
 5. Razvedrilni in rekreativni program,
 6. Invalidski program,
 7. Otroški program.


5) HUMANITARNI ALARM (...)
SPLETNI OGLASNIK, namenjen brezplačnemu objavljanju kratkih sporočil o akcijah zbiranja donacij s sporočili SMS ali telefonskimi številkami 090 ter prek računov za ogrožene.


7) KOLEDAR DOGODKOV (...)

NAMENJEN brezplačnemu objavljanju spletnih sporočil o dogodkih in prireditvah vpisanih uporabnikov portala. Učinkovito spletno orodje za medsebojno obveščanje na spletu.O PRODUKTU 'KLIKNI! DONIRAMO'

PORTAL DONACIJE.SI SE JE Z RAZVOJEM IN UVEDBO PRODUKTA "KLIKNI! DONIRAMO' AKTIVNO VKLJUČIL V PRIDOBIVANJE DONATORJEV IN SPONZORJEV ZA ORGANIZACIJE IN POSAMEZNIKE, KI OBJAVLJAJO NA NJEM.

... NOVA, IZVIRNA TEHNIKA PRIDOBIVANJA POZORNOSTI SPLETNIH UPORABNIKOV ...


PRODUKT "KLIKNI! DONIRAMO" je oglaševalski produkt. Večina podjetij, ki danes donira ali sponzorira neprofitne organizacije, dogodke ali posameznike si v zameno za to predvsem želi promocije. In to jim na najbolj atraktiven način omogoča sistem 'Klikni! Doniramo'!

Produkt temelji na družbeni odgovornosti podjetja, ki v zameno za poljubno donacijo izbranemu društvu, ustanovi, zavodu ali posamezniku (npr. športniku, umetniku, talentiranemu študentu) usmerjeno trži svoje ime, proizvode ali storitve.


Kako deluje produkt?
Organizaciji ali posamezniku podjetje nameni poljuben znesek donacije, ki pa si jo bo le-ta moral "priklikati". Na portalu se ob donirancu objavi njegovo oglasno pasico, ki poziva h kliku za donacijo ter na katero klikajo uporabniki spleta (npr. člani tega društva, sorodniki, prijatelji, znanci, sodelavci in drugi). Z vsakim klikom se poveča znesek donacije za dogovorjeni znesek.

Oglejte si delovanje produkta tukaj. 
 © 2018 Donacije si.